Środek do konserwacji tarasu
Czym zabezpieczyć taras drewniany?
6 września 2016
Impregnat do drewna Vidaron

Drewno użytkowane na zewnątrz potrzebuje innej ochrony niż drewno użytkowane wewnątrz pomieszczeń. Dlatego altany, meble ogrodowe powinny być inaczej zabezpieczone niż drewniane schody w salonie. Środki do ochrony drewna dobieramy wg konkretnego zastosowania. Eksperci marki Vidaron instruują jak zabezpieczyć drewno w ogrodzie, żeby przez wiele lat było trwałe i estetyczne.

1. Produkt i narzędzia

Przygotuj narzędzia i zabezpiecz miejsce pracy folią, by otoczenie pozostało czyste.

UWAGA! – malować w gumowych rękawicach ochronnych.

Wybierz dobrej jakości impregnat do drewna i zapoznaj się z instrukcją i wskazówkami podanymi na opakowaniu.

Polecamy VIDARON IMPREGNAT DO DREWNA OCHRONNY-POWŁOKOTWÓRCZY, który:

 • chroni przed UV, wodą i śniegiem,
 • tworzy powłokę odporną na grzyby pleśniowe, siniznę i glony,
 • głęboko penetruje i wzmacnia drewno,
 • ma zwiększoną wodoodporność – zawiera wosk,
 • uwydatnia piękno drewna.

Sprawdź cenę https://vidaron.pl/sklep/impregnat-ochronno-dekoracyjny-powlokotworczy.html

2. Przygotowanie podłoża

 • Surowe drewno przeznaczone do impregnowania powinno być oczyszczone i suche, gładkie, wolne od kurzu, tłustych i żywicznych plam.
 • Drewno zażywiczone i zatłuszczone przemyj benzyną ekstrakcyjną i wysusz.
 • Drewno powinno być wcześniej wysezonowane i wysuszone, o wilgotności nie większej niż 20%; drewno wilgotne nie wchłonie impregnatu.
 • Drewno przeznaczone do impregnowania może być po obróbce piłowania, szlifowania, strugania, polerowania.

3. Szlifowanie

 • W celu nadania ładnego wyglądu, podkreślenia rysunku słojów drewna, polepszenia właściwości aplikacyjnych, wydłużenia trwałości impregnowania
  oraz utrzymania powierzchni w czystości zaleca się przeszlifować drewno wzdłuż słojów papierem ściernym o gradacji ok. 120‐200, dodatkowo należy
  powierzchnię wypolerować.
 • Powierzchnie narażone na długotrwałe osadzanie się wody i śniegu (np. czołowe powierzchnie sztachet ogrodowych) powinny być gładkie bez ubytków, wyrwań, kanty mieć dokładnie wypolerowane i zaokrąglone.
 • Wszystkie ostre krawędzie drewna zaokrąglić tak, aby promień wynosił minimum 2mm – umożliwia to naniesienie takiej samej ilości produktu jak na powierzchnie płaskie (produkt nie spłynie).
 • Na powierzchniach poziomych narażonych na zaleganie wody i śniegu zaleca się wykonanie skosu minimum 15° w celu szybkiego odprowadzenia wody.

3. Renowacja

 • Powierzchnię całkowicie oczyścić ze starych powłok farb czy lakierów.
 • Umyć, odtłuścić i osuszyć.
 • W przypadku renowacji wcześniej impregnowanych przedmiotów elementy poddane renowacji należy rozmontować, powierzchnie umyć, ewentualnie
  odtłuścić, jeżeli została zabrudzona substancjami tłustymi, osuszyć, przetrzeć papierem ściernym do uzyskania jednolitej barwy.
 • Nałożyć impregnat zgodnie z wytycznymi znajdującymi się poniżej w „Impregnowaniu”.
 • Po wyschnięciu ponownie skręcić.
 • Połączenia krzyżowe i wielowarstwowe uszczelnić masami silikonowymi lub polimerowymi w celu ograniczenia wnikania wody.

4. Przygotowanie wyrobu

 • Przed użyciem wyrób starannie wymieszać celem zapewnienia jednorodnej konsystencji oraz barwy.
 • Nie rozcieńczać.
 • Mieszanie powtarzać w czasie aplikacji.
 • Do malowania stosować produkty z jednej partii produkcyjnej, różne partie należy zlać do większego pojemnika i dokładnie wymieszać .
 • Przed użyciem wyrób starannie wymieszać celem zapewnienia jednorodnej konsystencji oraz barwy.
 • W celu uzyskania jednakowego wybarwienia drewna malując wyrobami VIDARON z różnych partii produkcyjnych należy wymieszać je ze sobą przed
  przystąpieniem do malowania, lub malować z jednej partii produkcyjnej. W przypadku nietypowych zastosowań (np. materiały drewniane stosowane
  w dekarstwie, egzotyczne gatunki drewna, okładziny korkowe, itp.) użycie wyrobu należy skonsultować z Producentem.

5. Impregnacja

UWAGA! – malować w gumowych rękawicach ochronnych.

Nakładać w temperaturze podłoża i otoczenia od +5°C do +30°C i wilgotności względnej powietrza do 65% .
Aplikacja i wysychanie impregnatu nie może odbywać się w złych warunkach atmosferycznych, elementy zabezpieczyć przed opadami.

Powierzchnie drewniane pomalować Impregnatem, a następnie po 24 godzinach przetrzeć papierem ściernym, odpylić i zabezpieczyć Impregnatem Vidaron w kolorze (lub innym produktem powłokotwórczym) .

 malowanie-bezbarwnym-impregnatem

5. Malowanie – I warstwa

Impregnat w kolorze nałożyć równomiernie na całą powierzchnię, po około 10 minutach od nałożenia rozetrzeć suchym pędzlem wzdłuż słojów drewna. Dzięki temu uzyskasz równomierną powłokę pozbawioną smug i skaz. Kolejne warstwy impregnatu nałóż w 12-godzinnych odstępach.

Malowanie płotu Impregnatem VIDARON

6. Szlifowanie międzywarstwowe

Po całkowitym wyschnięciu powłoki impregnatu wykonujemy tzw. szlifowanie międzywarstwowe. Po nałożeniu pierwszej warstwy włókna drewna podnoszą się, a cząsteczki kurzu pęcznieją. W efekcie uzyskana powłoka jest chropowata. Koniecznym zabiegiem jest wypolerowanie drewna drobnym papierem ściernym (grubość ok. 320). Powstały kurz usuń. Ten etap jest niezwykle ważny, ponieważ pomaga wyrównać podniesione włókna drewna oraz zwiększa przyczepność następnej warstwy wyrobu.

Szlifowanie przeprowadzamy papierem o gradacji około 320.

Szlifować i odpylać powierzchnię każdorazowo przed malowaniem.

Szlifowanie międzywarstwowe

7. Malowanie – II warstwa

Warstwę drugą nanosimy analogicznie jak pierwszą. Z uwagi na fakt, że drewno przyjmie kolejną „porcję” impregnatu nieco wolniej, warto rozpocząć proces rozcierania z kilkuminutowym opóźnieniem. Czas schnięcia tej warstwy również wynosi 12 godzin.

Impregnowanie płotu - czas schnięcia impregnatu

8. Ostatni etap

Ostatni etap to dokładne mycie i suszenie narzędzi. Jeśli drewno ogrodowe wymaga nałożenia 3 warstwy, powtórz czynność.

Drewniany pomalowany płot

Uwagi

Prawidłowo nałożony impregnat daje transparentne powłoki z widocznym usłojeniem drewna.
Uzyskanie kryjącej barwy grozi wypłukaniem lub łuszczeniem zbyt grubo nałożonego impregnatu.
Impregnat nakładać pędzlem, wałkiem lub metodą zanurzeniową. W każdym przypadku nadmiar rozetrzeć suchym pędzlem.
Nie stosować natrysku ze względu na zawartość środków biobójczych, w przypadku zastosowania przemysłowego skontaktować się z Producentem.
Impregnowanie wykonać na każdej powierzchni/stronie elementu – nie dopuścić do pozostawienia surowej powierzchni drewna.

Pozostawienie nadmiaru impregnatu na powierzchni drewna lub jego niedokładne roztarcie może skutkować późniejszym łuszczeniem się powłoki podczas eksploatacji.
Do mycia narzędzi używać rozcieńczalnika olejno‐ftalowego lub bezaromatycznego produkcji FFiL Śnieżka S.A.

Na powierzchnie impregnowane w kolorze dopuszcza się stosowanie wyrobów nawierzchniowych typy lakier, emalia, lakierobejca, lazura po minimum 2‐letnim okresie karencji; wykonać próbę próbne wymalowanie. Nie nanosić tego typu produktów na świeże warstwy impregnatu w kolorze – grozi utratą przyczepności wyrobów nawierzchniowych.
W przypadku, gdy po wykonaniu prac w opakowaniu zostanie niewykorzystany produkt, należy przelać go do mniejszego szczelnego opakowania, tak
aby „poduszka powietrzna” tj. odległość pomiędzy impregnatem, a wieczkiem pojemnika była około 1cm.

Zapisz